Uitwerking subsidiereglementen over controle opleidingen met e-learning

In beide subsidiereglementen, zowel die van basiskwalificatie Chauffeur Beroepsgoederenvervoer als van de branchekwalificerende en themagerichte opleidingen gaat artikel 10.2 over de waarborgen van de administratie van auditlogs indien een opleiding via e-learning is gevolgd.
Om aan te tonen dat een Deelnemer daadwerkelijk de desbetreffende opleidingstijd heeft genoten, volgt hieronder een toelichting op de controlepunten (waaronder de eisen waaraan een auditlog moet voldoen).
Per 1 januari 2020 zal SOOB Subsidiepunt deze controles uitvoeren.

Controlepunten e-learning
SOOB Subsidiepunt maakt onderscheid tussen de basiskwalificatie Chauffeur Beroepsgoederenvervoer en de branchekwalificerende en themagerichte opleidingen.


Basiskwalificatie Chauffeur Beroepsgoederenvervoer

 1. Per kandidaat is een rapportage beschikbaar met de volgende gegevens: naam opleidingsinstituut, naam eigenaar e-learning systeem, naam opleiding, inlogdata en inlogtijd,
 2. Op de auditlog staan alle onderdelen van de betreffende deelopleiding apart vermeld, bijvoorbeeld RV1 (verkeer, techniek en oefenexamens).
 3. Tijd wordt weergegeven in uren, minuten, seconden: alles wordt bij elkaar opgeteld en naar beneden afgerond.
 4. Oefenexamens mogen meegeteld worden.
 5. Er moet een auditlog per module geüpload worden.

De rapportage moet worden geüpload in SOOB Subsidiepunt en wordt op een beveiligde manier bewaard.


Branchekwalificerende en themagerichte opleidingen

 1. Per kandidaat is een rapportage beschikbaar met de volgende gegevens: naam opleidingsinstituut, naam eigenaar e-learning systeem, naam opleiding, inlogdata en inlogtijd.
 2. De inlogperiode dient te liggen tussen de inschrijfdatum van de aanvraag in SOOB Subsidiepunt en de startdatum van de opleiding zoals vermeld in SOOB Subsidiepunt.
 3. Indien het een combinatie e-learning met praktijk of klassikaal betreft, moet een auditlog en een presentielijst worden geüpload.
 4. Als pas uit de factuur blijkt dat de subsidieaanvraag een opleiding (in combinatie) met e-learning betreft, zal de presentielijst alsnog worden afgekeurd en een auditlog worden opgevraagd.
 5. Voor opleidingen met een lange looptijd bijvoorbeeld Ondernemersopleidingen gelden bovenstaande punten m.u.v. punt 2.

De rapportage moet worden geüpload in SOOB Subsidiepunt en wordt op een beveiligde manier bewaard.


Leveranciers e-learning systemen
Onderstaande leveranciers van e-learningsystemen zijn goedgekeurd. (Dit zijn de door CCV gecertificeerde organisaties.)

 • ACM Opleidingen B.V.
 • All Secure Cargo B.V.
 • Bloemendal's Arbo-Adviesburo
 • Bluekens Truck en Bus B.V.
 • Code95 Academie Nederland B.V.
 • ConneXXion Nederland N.V.
 • FactorVeermans The learning Experience B.V.
 • van Happen Transport B.V.
 • Heerkens Bedrijfskundig Ingenieursburau B.V.
 • JD Knowledge B.V.
 • Koops Verkeers Educatie
 • Logistic Force Academy B.V.
 • Matracs B.V.
 • Ondile B.V.
 • Pluvo
 • ProCademy
 • Sectorsupport B.V.
 • THAR
 • TLN Consultancy B.V.
 • Transport Academie B.V.
 • Uitgeverij Smit B.V.
 • VCF Opleidingen
 • Veka Best Transport Opleidingen
 • Verjo B.V.
 • Vibo Groep
 • Zoë Learning B.V.