Subsidie voor nieuwe chauffeurs en kraanmachinisten

In 2024 stelt de sector opnieuw subsidie beschikbaar om nieuwe chauffeurs (via doorstroom en zij-instroom) en kraanmachinisten (via doorstroom) op te leiden. Hiermee ondersteunt SOOB werkgevers en werknemers in hun verdere groei en ontwikkeling.
Klik hier voor de brochure met het opleidingsoverzicht.

Vanaf 1 januari 2024 worden vaste subsidiebedragen gehanteerd voor de opleidingen Vakbekwaamheid 1, 2 en 3.
In de tabel hieronder staat welke bedragen, op de laatste pagina van de brochure staat het ook. 

 Naam opleiding

 Subsidiebedrag

 Vakbekwaamheid (RVM1-C) - Zijinstroom

 € 220,00

 Vakbekwaamheid (VM2-C) - Zijinstroom

 € 117,00

 Vakbekwaamheid (VM3-C) - Zijinstroom

 € 106,00

 Vakbekwaamheid (RVM1-C) - Doorstroom

 € 286,00

 Vakbekwaamheid (VM2-C) - Doorstroom

 € 152,00

 Vakbekwaamheid (VM3-C) - Doorstroom

 € 138,00

 

Doorstroom
Je kunt met 75% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur of machinist mobiele (toren)kraan. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden. 

  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Alleen kandidaten met een positief testadvies komen voor subsidie in aanmerking.*
  • De kandidaat is in dienst bij een werkgever die afdraagt aan SOOB. Dit kan ook een kandidaat zijn die bij een andere werkgever heeft gewerkt, als deze maar afdraagt aan SOOB.
  • Je biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan als chauffeur goederenvervoer of machinist mobiele (toren)kraan. 
  • De kandidaat betaalt geen eigen bijdrage. Jij betaalt alle niet-subsidiabele kosten van de opleiding.

*) Je kunt een negatieve testuitslag naast je neerleggen. Je ontvangt de subsidie dan pas nadat de kandidaat de opleiding met succes heeft afgerond. 

Zij-instroom
Je kunt met 60% subsidie op het lesgeld kandidaten opleiden tot vrachtwagenchauffeur. Aan deze regeling zijn o.a. de volgende voorwaarden verbonden.

  • Voordat de kandidaat aan de opleiding begint, wordt hij/zij getest. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor kandidaten met een positief testadvies.
  • Je vraagt van de kandidaat een maximale eigen bijdrage van 15% van de subsidiabele kosten.Voordat je de subsidie aanvraagt, bied je de kandidaat een baangarantie als chauffeur goederenvervoer voor ten minste één jaar en gemiddeld 32 uur per week. Of, alleen indien de kandidaat zij-instromer daarom verzoekt, op basis van tenminste twee jaar (24 maanden) en gemiddeld 24 uur per week.
  • De baangarantie gaat binnen één maand na het afronden van de opleiding in.

Bekijk hier de volledige tekst van de regeling.

Heb je kandidaten (doorstromers of zij-instromers) die je wilt opleiden tot vrachtwagenchauffeur? Meld ze hier aan.
Heb je kandidaten (doorstromers) die je wilt opleiden tot kraanmachinist? Meld ze hier aan.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Mobiliteitscentrum van het Sectorinstituut via mobiliteit@stlwerkt.nl of 088-2596106.

SOOB draagt bij in de opleidingskosten en verstrekt subsidie op alle onderdelen van de rijopleiding. Over de subsidiabele uurprijs ontvangt u subsidie over een maximaal aantal opleidingsuren.

 Opleiding

 Max. subsidiabele (klok)uurprijs

 Max. subsidiabele duur 

 Rijopleiding C

 € 73,73 p/u

 28 uur

 Rijopleiding E bij C

 € 85,95 p/u 

 25 uur

 Heropleiding C 

 € 75,00 p/u

   7 uur

 Heropleiding E bij C

 € 87,36 p/u

   7 uur

 Praktische toets C

 € 64,50 p/u

   5 uur

 Toets besloten terrein / toets simulator 

 € 77,69 p/u

   5 uur


Rekenvoorbeeld zij-instroom (60% subsidie):
 U vraagt subsidie aan voor de rijopleiding C, die gevolgd wordt bij een 'Gecertificeerde Opleider Transport en Logistiek'.
 Bij een uurprijs van € 80,- en een opleidingsduur van 40 uur, ontvangt u dan €44,24 (60% van €73,73) x 28 uur = € 1.239,- subsidie.
 U ontvangt dus alleen subsidie over de maximale subsidiabele uurprijs (in dit voorbeeld: 73,73 euro) en het maximaal aantal subsidiabele
 uren (in dit voorbeeld: 28).


 Opleiding  Max. subsidiabele (klok)uurprijs  Max. subsidiabele duur (dag)
 Machinist Mobiele Kraan  € 345,38  20
 Machinist Mobiele Kraan heropleiding  € 420,50  10
 Machinist Mobiele Torenkraan  € 338,50  20
 Machinist Mobiele Torenkraan heropleiding  € 394,00  10


Rekenvoorbeeld kraanmachinisten (75% subsidie):
 U vraagt subsidie aan voor de opleiding Machinist Mobiele Kraan (MMK) tegen een dagprijs van € 360- en een opleidingsduur van 24 dagen. U ontvangt: € 259,- (=75% van € 345,38 x 20 dagen = € 5.181,- subsidie. Er wordt dus alleen subsidie ontvangen over de maximale subsidiabele dagprijs (in dit voorbeeld € 345,38) en het maximaal aantal subsidiabele dagen (in dit voorbeeld: 20)


Kijk hier voor de subsidies voor het opleiden van machinisten mobiele (toren)kraan.