Branche examen Ladingzekeren nu digitaal

 

Wegens het grote succes van het branche examen Ladingzekeren kon de huidige wijze van leveren niet meer worden gehandhaafd. STL is op zoek gegaan naar een alternatief volgens onze nieuwe strategie efficiënt, digitaal en onafhankelijk. 

Start per 2 maart 2020

Per 2 maart aanstaande wordt gestart met het digitaal afnemen van het branche examen Ladingzekeren. Hiervoor is in de afgelopen maanden het examen aangepast en ontwikkeld naar een digitaal examen. Als onafhankelijke partij zal Bespeak optreden als leverancier van de digitale branche examens.
Er geldt een overgangsregeling. Tot maandag 6 april gelden zowel het 'papieren' examen als het nieuwe digitale examen.

Waarom een digitaal examen?

De branchestandaard en exameneisen voor het examen Ladingzekeren zijn ontwikkeld op verzoek van SOOB, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de sector beroepsgoederenvervoer. Het branche examen Ladingzekeren is een gesloten examen, de examenopgaven zijn niet openbaar. De reden hiervoor is dat sociale partners op deze wijze de kwaliteit van de examens en de opleiding willen bewaken. Met een digitaal examen is een betrouwbaar examenproces en een hoge kwaliteit van branchekwalificerende examens geborgd. Vanzelfsprekend zijn met digitale examens verschillende examenvormen mogelijk die aansluiten op de belevingswereld van medewerkers. Ook is er goede analyse op de examens mogelijk waardoor deze beter en sneller kunnen worden aangepast.

Werkwijze

Binnenkort verstuurt Bespeak een mail met daarin de informatie op welke manier u gebruikmaakt van het digitale examen en welke zaken daar (eenmalig) voor geregeld moeten worden. Indien u deze mail uiterlijk 2 maart niet heeft ontvangen, mailt u dan naar exameninstelling@bespeak.nl.

Binnenkort online beschikbaar

Het Examenreglement en Handboek zijn omgezet naar de digitale examinering. Op dit moment worden de puntjes op de 'i' gezet van de definitieve versies. Deze treft u binnen enkele dagen op de website aan.