Locatie Adres Postcode Plaats Telefoon Website Email
Beroepsvervoer Academie BV Burgemeester van Leeuwenlaan 7 1064KJ AMSTERDAM 0203346453 www.beroepsvervoeracademie.nl info@beroepsvervoeracademie.nl

Opleidingen per categorie

SOOB - ADR initieel en KCA
ADR module Klasse 1 + Klasse 7 Initieel U01-4
ADR module Tank Initieel U01-4
ADR-certificaat Basis Initieel en Verlenging U01-4/U100-2
SOOB - Overig branchekwalificerend
Bedrijfsmanagement
Personeelsmanagement
Financieel Management
Calculatie
Wegvervoer Goederen deel 1
Wegvervoer Goederen deel 2
Ladingzekeren U03-1
SOOB - Basiskwalificatie CGV Vakbekwaamheid
Vakbekwaamheid 1 (RV1) - 2021-2022 Zijinstroom
Vakbekwaamheid 2 (V2C) - 2021-2022 Zijinstroom
Vakbekwaamheid 3 (V3C) - 2021-2022 Zijinstroom
Vakbekwaamheid 1 (RV1) - 2021-2022 Doorstroom
Vakbekwaamheid 2 (V2C) - 2021-2022 Doorstroom
Vakbekwaamheid 3 (V3C) - 2021-2022 Doorstroom
Vakbekwaamheid (RVM1-C) - Zijinstroom
Vakbekwaamheid (VM2-C) - Zijinstroom
Vakbekwaamheid (VM3-C) - Zijinstroom
Vakbekwaamheid (RVM1-C) Doorstroom
Vakbekwaamheid (VM2-C) - Doorstroom
Vakbekwaamheid (VM3-C) - Doorstroom
SOOB - Themagerichte scholing Veiligheid
U15-1 Sociale veiligheid en omgaan met agressie
Powered by: Gilde-BT