Nieuwe toetsmatrijzen per 1oktober 2021

CBR/CCV is al een aantal jaren gestopt met examineren van onder andere VCH, geconditioneerd vervoer, sierteelt, terminaltrekker etc. Toen CBR/CCV zich had teruggetrokken uit de markt van niet-wettelijke beroepsexamens van transport en logistiek is ook een deel van de norm verdwenen voor gespecialiseerde branche examens. Dit is voor sociale partners aanleiding geweest om STL de regierol te geven op de ontwikkeling van branche examens.

Wat betekent dit voor u praktisch?

Voor de volgende opleidingen:

  • STL Ladingzekeren
  • STL Veiligheidscertificaat heftruck
  • STL Veiligheidscertificaat reachtruck

zijn nieuwe toetsmatrijzen ontwikkeld. Deze nieuwe toetsmatrijzen zijn leidend. Examens voor genoemde opleidingen dienen op basis daarvan te worden ontwikkeld. U ziet dat we bovendien de namen van de opleidingen hebben aangepast. Hiermee komen de examens vakbekwaamheid vorkheftruck en reachtruck te vervallen.

Per 1 oktober 2021 komen alleen de opleidingen met deze nieuwe namen voor SOOB subsidie in aanmerking.

Voor wat betreft de implementatie van STL Veiligheidscertificaat hef- reachtruck het volgende:

  • De erkenningen van de huidige opleidingsnamen worden per 30 september 2021 beëindigd.
  • De erkenningen van de nieuwe opleidingsnamen gaan in per 1 oktober 2021.
  • Vanaf 1 oktober worden de nieuwe examens gehanteerd.
  • Aangezien de aanvragen 3 maanden van tevoren kunnen worden ingediend, kan bij opleidingen aangevraagd tussen 30 september en 31 december 2021 een oude opleidingsnaam worden toegevoegd op een certificaat nieuwe opzet.

De examens zullen deels worden aangepast, maar u kunt de bestaande heftruckboeken blijven gebruiken, als u al boeken wilt gebruiken.

Per 1 oktober 2021 worden alleen de nieuwe aangepaste certificaten en/of pasjes geaccepteerd, dus met de nieuwe benaming en voorzien van het logo van STL. Alleen dan wordt SOOB Subsidie verstrekt.

Deze aanpassingen vindt u overigens terug in het bijgewerkte certificatieschema op www.soobsubsidiepunt.nl. Tevens zijn de betreffende documenten hierop beschikbaar.

U hoeft géén nieuwe opleiding toe te voegen. Wij zullen de oude producten omzetten naar de nieuwe.