Corona | Gevolgen voor dienstverlening

De uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft voor veel ondernemers en werknemers gevolgen. De adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn leidend voor de informatie die wij verstrekken.

Het kabinet heeft opnieuw de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aangescherpt en uitgebreid in elk geval voor de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Deze aankondiging heeft consequenties voor de medewerkers en daarmee voor de dienstverlening van het Sectorinstituut.

Er zijn dus ook gevolgen voor het SOOB Subsidiepunt:

  • Aanvragers/opleiders vragen wij om al ingediende aanvragen voor opleidingen met een startdatum tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 in SOOB Subsidiepunt te annuleren. Met uitzondering van de online- en e-learning cursussen.

We zijn ons bewust van de mogelijk ingrijpende consequenties. We realiseren ons dat dossiers van reeds gevolgde opleidingen niet kunnen worden afgerond. We hebben begrepen dat uitslagformulieren momenteel niet verkregen kunnen worden bij het CBR. U mag van ons verwachten dat wij op coulante wijze omgaan met het verstrijken van de indieningstermijnen.

Op dit moment is het onmogelijk te overzien wat de situatie is na 19 januari.

Wij vragen u om met nieuwe aanvragen een ruime planning in acht te nemen. Wij wensen u succes met de afwikkeling van deze onvoorziene omstandigheden.

Zodra en nieuwe ontwikkelingen zijn, ontvangt u meer informatie.