Per 1 juli aangepaste reglementen

 

Met ingang van 1 juli zijn de reglementen ‘Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer’ ‘Branchekwalificatie en themagerichte opleidingen’ aangepast. Hieronder treft u meer informatie aan.

Reglement ‘Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer’ (zij- en doorstroom)

De belangrijkste wijziging hierin is een verruiming van de baangarantiemogelijkheid, namelijk 24 uur werken met een 2 jarig contract. Op deze manier hopen wij de parttime-instroom in de sector te kunnen stimuleren. Deze optie is alleen mogelijk op verzoek van de medewerker in spé.

Ook het terugvorderen van eerder toegekende subsidie is hierin genoemd.

Zie artikelen 1.3 en 7.4 voor deze wijziging.

Verder zullen wij nadrukkelijker sturen op artikel 7.5 (indienen coulance binnen één maand). Artikel 7.7 met daarin de verdeling van de kosten is eveneens aangepast. Het betalen van de overige kosten (examens, boeken etc.) is en blijft aan partijen onderling hier afspraken over te maken.


Reglement ‘Branchekwalificatie en themagerichte opleidingen’

Naast tekstuele aanpassingen zijn de voornaamste aanpassingen:

  • Aanpassing/toevoeging van definities Bedrijfsopleider en Opleidingskosten.
  • Nieuwe/aangepaste artikelen:
    • 9: nieuw: Indien technische onvolkomenheden van de website soobsubsidiepunt.nl ertoe leiden dat de aanvrager / opleider niet kan uploaden, of leidt tot omissies in de aanvraag, dan heeft dat voor de aanvraag geen nadelige gevolgen en krijgt de aanvrager / opleider opnieuw de kans om de gevraagde documenten aan te leveren.
    • 2: aangepast: schrappen tekst over auditlogs e-learning
    • 3: nieuw: klachtenregeling: deze regeling verschijnt op een later tijdstip.


U kunt hier klikken voor de nieuwe reglementen.


Vragen? 

Heeft u vragen, neem dan contact op via certificering@stlwerkt.nl